Bùng nỗ digital healthcare, big data trong lĩnh vực y tế đang đến rất gần

Bài chia sẻ của Ths.Bs Nguyễn Thành Danh (Danh Nguyen) - chuyên gia trong lĩnh vực quản lý y tế sau khi tham dự Hội thảo “Big Data trong cải tiến chất lượng y tế” được tổ chức tại Bệnh viện Việt Đức:

Bùng nỗ digital healthcare, big data trong lĩnh vực y tế đang đến rất gần

“Big data trong y tế có thể chia làm các nguồn chính: dữ liệu qua bệnh án điện tử (Structured EHR), các ghi chú lâm sàng chi tiết khó hệ thống (Unstructured Clinical Notes), các hình ảnh về chẩn đoán/điều trị (medical imaging), dữ liệu gene (genomic )và các data khác như dịch tể học, hành vi BN (Epidemiology- SEER & Behavior)
Dự hội thảo về “Big data trong cải tiến chất lượng y tế“, nhân công tác HN hôm qua 9/5 tại BV Việt Đức, do CHIR (Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế), Harison AI, ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức tổ chức. Đây chắc là 1 trong các hội thảo đầu tiên về “big data” trong y tế, ghi nhận lâm sàng (Clinical Registry), các vấn đề về bệnh án điện tử (EHR/EMR) được nêu ra cùng với tương quan các chỉ số lâm sàng chuẩn ACHS ( Clinical Indicator Program –Australian Council on Healthcare Standards).

Chúc mừng CHIR và BTC đã có một chương trình hay, nêu ra các vấn đề hot.
Các nội dung đều dẫn đến một nhu cầu cần có sự thống nhất các data theo chuẩn, được thu thập ghi nhận và sử dụng được, nhất là cho việc cải tiến chất lượng điều trị y tế. Ngành y tế rất giàu về số liệu, như có lần đã nói trong thời digital này về healthcare data domains “ rich become richer”; Tại VN với sự đa dạng nguồn bệnh, các can thiệp y khoa và rất sơ khai của dữ liệu thông tin BV (HIS), đó thật sự là một”mỏ dầu” như ThS Trí (@Dimitry Tran) trình bày trong HT, chúng ta sẽ làm gì, chuẩn bị thế nào với healthcare “big data” này hay chờ đợi các đại gia thế giới khai thác và cùng chia sẻ?

Thách thức của chúng ta đến từ nhìn nhận cho việc xây dựng data cho BV ( nhiều hơn chỉ là HIS), thiếu chuẩn đồng bộ, thiếu hệ thống lưu trữ ghi nhận. Vd: ngay cả ICD-10 (hiện đang khuyên dùng tại VN là Verson 2&3) nhưng lại code ít hơn theo 3 số khác với thế giới ?

Thách thức chung của big data healthcare của các quốc gia khác không phải là không có, nhất là 1- Data format: UMLS, SCOMED Clinical Term, LOINC, DCOM, HL7 hay các ICD-9/ICD-10 cho CPT, HCPCS codes. Các thách thức khác như : 2- nguồn data BN khác biệt, biến động, tương quan theo thời gian; 3- chuyển đổi các ghi chú lâm sàng khó hệ thống dữ liệu; 4- xử lý các hình ảnh y khoa- thông tin- bio markers, phân tích genomic, các data lâm sàng chuẩn và 5- hành vi của BN… dường như đã ổn dần nhờ vào kỹ thuật thời số hóa, với AI (Artificial Intelligence), Machine Learning cho các hình ảnh y khoa, blockchain và các dụng cụ đeo y tế ( wearable) có sensor và app trên mobile kết nối.

Bùng nỗ digital healthcare/ big data đang đến rất gần, các dự án gần đây có bóng dáng của Epic, Cerner, McKesson đang tìm kiếm cơ hội hay đã vào Việt Nam như IBM Watson, Zed Technology,...

Nguồn: Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế